کلاس‌های جدید


img1

پیانو مقدماتی

  • آموزش نتها
  • آزمونهای نت‌خوانی
  • دانلود نت‌های مورد نیاز 


ثبت نام در این کلاس

img2

پیانو متوسطه

  • آموزش تئوری موسیقی
  • آزمونهای تئوری
  • دانلود نت‌های مورد نیاز 


ثبت نام در این کلاس

img3

پیانو پیشرفته

  • آموزش تئوری موسیقی
  • دانلود نت‌های مورد نیاز 
  • اصول بداهه نوازی


ثبت نام در این کلاس